Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Nya Sånger med accompagnement för Piano-Forte [Hft 2]. No 7. På Sjön [kvartett]

  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1835
  • Verktyp: Röster utan ackompanjemang
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

sopran, alt, tenor, bas

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Moderato A-dur 3/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
No 1. Vår sång [terzett]
No 2. Den första sommarflägten, Trio för fruntimmers röster [sic]
No 3. Skärslipargossen
No 4. Reseda
No 5. I dansen [duett]
No 6. Ur dansen
No 7. På sjön [kvartett]
No 8. Afsked med echo [kvartett]
No 9. Aftonkänsla [kvartett]


Libretto/text

Ro, ro, Ro, ro på den stilla sjö
i morgon blåser kallt, blåser kallt över strand och sjö