Knut Håkanson (1887−1929)

Påsksång

  • Tillkomstår: 1919
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Ullman
  • Dedikation: Till Augustin Koch
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius
ed. nr. EC 236

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro moderato G-dur 4/4, 24 takter, Più lento, energico g-moll, 8 takter, Tempo I G-dur, 26 takter, totalt 58 takter


Libretto/text

Ser du, den gyllne liljan jag fästat vid din barm är lik den goda viljan, som spirar ung och varm ur drömmens dolda sköte vårens sol till möte.

Ditt fastlagsris i krukan är bild av livets tukt, som botar grubbelsjukan och bringar ädel frukt av föresatser sköna. Dess makt skall du röna.

Och granna påskebålet på klippans högsta kam vill visa väg till målet och komma uppå skam, där det i natten blänker, all mörkrets onda ränker.