Olof Åhlström (1756-1835)

[Kantater för kyrkoårets högtidsdagar] Andeliga Sånger. [5.] Jul-Dagen. "Ur nattens hvila väckt"

Skriv ut

Autografen (onumrerad):
[1.] [Solo; Sopran eller Tenor]
[2.] [Solo] Sopran

*

Edition Gran Tonante:
1. Recitativo och Arioso (Sopran eller Tenor)
(Recitativo; Sopran eller Tenor)
2. Aria (Sopran)

  • Tillkomstår: Datering osäker (Åhlström verkade i S:t Jacobs kyrka 1792- 1835; två av kantaterna är daterade 1801 [Nr 1] resp 1802 [Nr 7], en tredje [Nr 10] har påskriften "uppförd i Jacobs kyrka 1799")
  • Verktyp: Röst och piano
  • Uruppförande: Sannolikt S:t Jacobs kyrka, Stockholm
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

troligen pno/Forte Piano (jfr Kantat nr 1)

Soloröster/kör

soloröst: 1 sopran (samt ev 1 tenor)

Exempel på tryckta utgåvor

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition av Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

Ur nattens vila väckt. Kantat på Juldagen ur Kantater för årets högtidsdagar. Kantatens originaltext och notskrift är bearbetade till vår tids utskrift av Rune Elmehed. SMB 2003/362

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (sammanbunden med övriga kantater för kyrkoårets högtider)

Beskrivning av verket

Autografen (onumrerad):
[1.] Andantino - Moderato - Andantino C-dur - B-dur 4/4 (C)
[2.] Cantabile Ess-dur 2/4

*

Edition Gran Tonante:
1. Andantino - Moderato - Andantino C-dur - B-dur 4/4 (C)
2. Cantabile Ess-dur 2/4


Verkkommentar

En maskinskriven, osignerad, lapp som finns ilagd i autografen anger "Å omsl. står Haeffners namn senare tillskrivet; icke någon av kantaterna i denna vol. har dock tillskrivits honom av följande skäl:
1. Av Haeffners verk finns mycket material bevarat i autograf och avskrift. Inte ngt stycke ur kantaterna har kunnat återfinnas, medan av de 10 anonyma kantaterna häri en finns i avskrift tillskriven Åhlström, samt till 2 kantater ariorna hämtat (lånat ?) musik från (till) Åhlströms Kantat vid avtäckningen av Gustav III:s staty 1808.
2. Åhlström uppehöll organisttjänsten i Maria kyrka 1777-1792 och i Jacobs kyrka 1792-1835. Haeffner innehade organisttjänster [sic] i Uppsala domkyrka 1820-1833.
3. Detta är Åhlströms autograf. Att han skulle sätta sig ner och göra sig besväret att skriva av verk av Haeffner, som han inte var särdeles vänligt inställd till, synes mindre troligt."

*

Enligt Edition Gran Tonante skrevs/uruppfördes de elva kantaterna ca 1799-1802 och de omfattar:

1. Installationskantat för Lehnberg 1802 (Pingst): Sopran- och Tenorsoli och Chor (med Soli)
2. Kantat på Juldagen: Tenorsolo och Chor (med Soli)
3. Kantat på Påskdagen: Sopransolo och Chor
4. Kantat på Påskdagen: Sopransolo
5. Kantat på Juldagen: Sopransolo
6. Kantat på Michaeli dag: Sopransolo
7. Kantat på Nyårsdagen 1801: Sopran el- Tenorsolo och Chor
8. Kantat på Juldagen: Sopransolo
9. Kantat på Pingstdagen: 2 Sopraner soli
10. Kantat (uppförd i Jacobs Kyrka 1799) Påsk-Dagen: Sopransolo
11. Aria (Kantat) för Påskdagen: Sopransolo med Chor


Libretto/text

Autografen (onumrerad):

[1.] [Solo; Sopran eller Tenor]: Ur nattens hvila väckt /.../ Hvad ljus ur mörkrets djup /.../ En nådens dag, O Gud! /.../ För Jordens spridda folk, han himlens nåd förkunnar

[2.] [Solo] Sopran: Känslor ömma, ljufva milda flöden

Edition Gran Tonante:

1. Recitativo och Arioso (Sopran eller Tenor): Ur nattens vila väckt /.../ Vad ljus ur mörkrets djup /.../ En nådens dag, O Gud!
(Recitativo; Sopran eller Tenor): För jordens spridda folk, han himlens nåd förkunnar

2. Aria (Sopran): Känslor ömma, ljuva milda flöden