Hinrich Philip Johnsen (1717−1779)

Konsert i F-Dur för 2 fagotter och orkester

1. Moderato
2. Cantabile, largo e staccato
3. Vivace

  • Verktyp: Flera blåsinstrument solo och orkester
  • Arrangemang/bearbetning: Klaverutdrag av Arthur Bower, Kanada
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

str, cont

Exempel på tryckta utgåvor

Nova Music, London 1984 (James Mendenhall), klaverutdrag

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Moderato F-dur 4/4 (C), 120 takter
2. Cantabile, largo e staccato F-dur 3/4, 56 takter
3. Vivace F-dur 3/4, 215 takter


Mediafiler

Edition Levande Musikarv