Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Proserpin. Opera i en akt [sic]

VB 19

Skriv ut
 • Tillkomstår: Stockholm juni 1780 - mars 1781 (enligt van Boer)
 • Verktyp: Opera, helafton
 • Textförfattare: Johan Henric Kellgren (1751-1795) efter en skiss av Gustav III (även den franske librettisten Philippe Quinaults opera "Proserpine" från 1680 har sannolikt legat som grund)
 • Uruppförande: 1 juni 1781 [troligen konsertant] framförande på Confidencen, Ulriksdals slott inför Gustav III och hovet.

  31 maj 1980 sceniskt uruppförande på Drottningholmsteatern. Medverkande: Iwa Sörenson (Proserpin), Birgit Nordin (Ceres), Dorrit Kleimert (Cyane) m fl.
 • Speltid: Ca. 120-180 min
 • Detaljerad speltid: 75'14 + 50'01 enligt MSCD 422-423 (vissa avsnitt i operan har utelämnats vid inspelningen)

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.0.0.0 / cont / str (2 violetta i N.7-9)

Soloröster/kör

Proserpin, Dotter af Jupiter och Ceres (sopran)
Ceres, Proserpins mor (sopran)
Cyane/En Nymph, Proserpins nymph (sopran)
Atis, Cyanes älskare, tillika kär i Proserpin (tenor)
Pluto, Underjordens gud och Jupiters bror, också kär i Proserpin (baryton)
Jupiter, den högste guden (baryton)
Mercurius, Jupiters budbärare (tenor)
En Bacchant/En Faun (tenor)

Chor af Sicilianer, af Proserpins Nympher, Bacchanter, etc.

Solister: 3 sopraner (Proserpin, Ceres, Cyane/En Nymp), 2(3) tenorer (Atis, Mercurius, En Bacchant/En Faun), 2 barytoner (Jupiter, Pluto)
Solistensembler: S.S.T., T.T.B., S.S.T.B.
Körer: Damkörer (S.S.S.), (S.S.S.S.A.A.), Manskör (T.T.B.B.), Blandad kör (S.S.T.T.B.) m fl

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliskt Allehanda 2/3 (1824) [Enligt van Boer endast ouvertyren, i arrangemang för pianoforte av von Ebeling]
Musikaliskt tidsfördrif (1808) [Nr. 32a; utan tonsättarnamn]
Levande musikarv, Stockholm 2014. Kritisk utgåva av Anders Wiklund.

Notmaterial/stämmor återfinns

Enligt van Boer finns en avskrift daterad Wien 1801 och Stockholm 1804 av Fredrik Samuel Silverstolpe och 'Silverstolpe B' [okänd kopist i Wien, som arbetade under Silverstolpes överinseende] hos i Uppsala universitetsbibliotek: Kapsel 57:3a, 14 Proserpine [sic] Opera uti 1. Act af Kellgren satt i musik af Kraus Denna Opera har blifvit upförd [sic] endast på Lustslottet Ulricsdal, vid början af sommaren år 1781, inför Konung Gustaf III.
Avskrifter finns även i Musik- och teaterbibliotekets samlingar.

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (partitur)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study (numreringen av det här verket är dock oförändrad)

Beskrivning av verket

Ouvertyr: Largo C-dur alla breve

Scen 1: En tropp Sicilianer firande Jofurs seger öfver di upproriska Jättar, som vågat bestorma himlen. De gå alla bort utom Atis. Atis, Sicilianer
Scen 2: Atis, ensam
Scen 3: Atis, Cyane
Scen 4: Cyane, allena
Scen 5: Pluto och dess medfölje. Pluto ger tecken åt sin svit att gå bort. Pluto, Cyane, Plutos följe
Scen 6: Proserpin och hennes Nympher. Ballett [sic], sedan skiljas de åt och lämna Proserpin allena. Proserpin, Nympher
Scen 7: Pluto skymtar fram mellan träden. Afgrundsandarna rusa fram och omringa Proserpin. De föra henne upp på Plutos vagn, och stiger alla ned i afgrunden. Proserpin, Pluto, Afgrundsandar
Scen 8: Proserpins Nympher som med hast komma tillbaka, förskräckte at [sic] ej finna henne här. Första Nymphen blir varse Ceres i skyn. Nympherna draga sig undan och dölja sig bland träden. Ceres, [Första Nymphen], Nympher
Scen 9: Ceres nedstiger af sin vagn. Ceres
Scen 10: Ceres, Nympher, Skogsgudar. De gå alla bort.
Scen 11: Ceres allena
Scen 12: Nympher, Skogsgudar, en tropp Sicilianer uti hvilken man äfven blir varse Atis; alla med facklor i händerna, börja söka Proserpin. De skiljas åt och försvinna ändelig ... Atis, Nympher, Skogsgudar, Sicilianer
Scen 13: Atis, ensam
Scen 14: En tropp Bacchanter, Silener, Fauner och Satyrer, som fira Bacchi högtid, framkomma ur skogen och kringränna Atis. De fatta [tag] uti honom och vilja föra honom med sig.
Balletto [sic]: Allegro A-dur 2/4
De draga sig in åt skogen. Atis, Bacchanter, Silener, Fauner, Satyrer
Scen 15: Atis anländer med stora steg till höjden af Ætna. Han störtar sig ned i Ætnas lågor. Atis
Scen 16: Cyane springer fram, at hindra honom. Hon stiger ned i underjorden. Cyane [Atis]
Scen 17: En mörk och bedröflig ödemark. Ceris [sic] tempel i fonden. De gå alla bort. Ceres, hennes Nympher och Sicilianska folket
Scen 18: Ceres allena
Scen 19: Atis och Cyane stiga opp ur afgrunden. Atis, Cyane, Ceres
Scen 20: Mercurius nedstiger i en sky. Mercurius, De förre
Scen 21: Himmelen öppnas och Jupiter stiger ned med de himmelska gudarne. Pluto och Proserpin komma upp ur afgrunden, åtföljde af de underjordiska gudarne. Jordiska gudomligheter. Sicilianska folket. Jupiter, Pluto, Proserpin, Gudar, Sicilianska folket

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 422-423 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Enligt van Boer skrev Kraus operan inför sin ansökan till tjänsten som 'Vice-Kapellmeister' vid det svenska hovet. Det var även Kellgrens första versifiering av en handling skriven av Gustav III. Även om det inte blev fler framföranden under Kraus livstid ledde uruppförandet på Ulriksdals slott till stor framgång för såväl honom själv som Kellgren.


Libretto/text

Enligt autografen [numreringen i blyerts; körnamnen framgår dock inte alltid tydligt i autografen]:

Scene I - En tropp Sicilianer, som i en Ballet fira Jofurs seger öfver de upproriske Jättar, som vågat bestorma himmelen

No 1. [sic] Chor: Jupiter, Gudarnes Gud vare ära! (Sicilianer)

N [sic] 2. [Recitativ]: Så frögdom [sic ]oss åt våra glada dar (Atis)

No 3. Chor: Kom snart, kom snart igen välgörande Gudinna! (Sicilianer)

Scene II

No 4. [Recitativ]: Du Gudamagt [sic], som sorg och glädje delar, förlåt en billig klagoröst! (Atis)

No 5. [Aria]: En grym Volcan [sic] min själ förtär (Atis)

No 6. R: [sic; recitativ] Och [sic] vore jag olycklig blott, men ack! [annan läsart: ach] jag äfven brottslig blifvit (Atis)

Scene III

N 7. [Duett]: Ack [Ach], kom min Atis, kom tilbaka (Cyane, Atis)

No 8. [Duettino]: Kom! och alt förlåtit [sic] är (Cyane, Atis)

Scene IV

No 9. R: [recitativ:] Han flyr ... Och jag bedragen lämnas ... (Cyane)

Scene V - Pluto och dess medfölje. Cyane. Pluto ger tecken åt sin svit, at [sic] gå bort

No 10. [Aria]: Ack [Ach] kärlek, kärlek dina skott til himmel, jord och afgrund hinna (Pluto)

Scene VI (Proserpin och dess Nympher)

No 11. [Chor]: Frid och vackra dagar himlen återger (Nympher)

No 12. [Aria med Chor]: Ack [Ach], hvad behag ett hjerta njuter (Proserpin, Nympher)
R: [recitativ] Snart Ceres komma lär (Proserpin)
Ballett [sic; musiken framgår ej av partituret]

Scene VII - De skiljas åt och lämna Proserpin allena (Proserpin)

No 13. [Recitativ]: Täcka blommor, fältets heder (Proserpin)
Rec: [recitativ; sic]: Afgrundsgudar skynden eder! Hvad gruflig röst jag hör! (Pluto, Proserpin)

No 14. [Duett med Chor]: O himmel, himmel mig försvara! (Proserpin, Pluto, Afgrundsandar)

Scene VIII (Proserpin. Nympher som med hast komma tillbaka, förskräckte at ej finna henne här)

No 15. Chor af Nympher som söka Proserpin: Proserpin, Proserpin! vi ropa dig (Nympher)

No 16. Recitativ: Hon hoppas här sin dotter återse /.../ Ack här blir vår smärta ny (Första Nymphen, Nympher)

Scene IX - Ceres stiger ned af sin Vagn (Ceres)

N 17. [Recitativ]: Jag hela verlden lycklig gjort (Ceres)

[Forts enligt autografen:]
No 18. Jag äger denna pant utaf den ömhet quar [sic] /.../ Hvad denna hugkomst [sic] mig förnöjer (Ceres)

[Enligt tryckta notutgåvan:
N.18 [sic] Recitativ: Men, hvad kan detta dröjsmål båda? (Ceres)]

Scene X (Ceres, Nympher, Skogsgudar)

No 19. [Chor med recitativ] Chor af Nympher och Skogsgudar: Ceres, Ceres hvilken smärta (Ceres, En af Nympherna, Nympher, Skogsgudar)

Scene XI

No 20. [Aria]: O, Joefur! i hvars ömma bröst jag fordom tändt en ljuflig låga (Ceres)

Scene XII ... [scenbeskrivningen delvis bortskuren] med facklor i händerne börja söka Proserpin

N 21. [Chor]: Proserpin, Proserpin, vi ropa dig (Nympher, Skogsgudar, Sicilianer)

Scene XIII

[22 (numreringen framgår inte av autografen)] [Recitativ]: Förgäfves all vår möda var (Atis)

No 23. [Aria]: För lifvet jag fasar, med gruflighet rasar en eld i mitt bröst (Atis)

[Scene XIV; scennumret ej inskrivet i autografen] - En tropp Bacchanter, Silener, Fauner och Satirer [sic], som fira Bacchi högtid, framkomma ur skogen och kringränna Atis.

No 24. [Recitiativ]: Hvem är väl du, som dig beklagar uppå den ort där nöjet rår? (En Bacchant)

No 25. [Aria med Chor]: Här lifvas allt af Bacchi lagar /.../ Ja lydom villigt Bacchi lagar (En Bacchant, Kör)

N 26. Rec:[itativ]: Men räds, om du hans nåd försmår (Den första Bacchanten)

N 27. Balletto [instrumental] - De fatta uti honom och vilja föra honom med sig

No 28. [Aria med Chor]: Af den dyrkan Bacchus njuter mister Astrild [sic] ej sin rätt /.../ Lycklig dårskap yra nöjen (En Faun, Chor)

Scene XV - Atis anländer med stormsteg til högden af Aetna [sic]

No 29. [Recitativ]: Nej, ingen gudamagt en kärlek kan förstöra (Atis; Han störtar sig i Ætnas [sic] lågor)

Scene XVI - Cyane, som springer fram at hindra honom

No 30. [Aria]: Ack, förskräckliga brott! hvilken grymhet jag öfvat (Cyane)

Scene XVII - En mörk och bedröflig ödemark. Cereris [sic] Tempel i fonden. (Ceres, hennes Nympher och Sicilianska folket)

No 31. [Chor]: Gudar! värdens ej försaka den förtryckta dygdens röst (Ceres, Nympher, Sicilianer, Allmän Chor)

No 32. [Chor]: Kommen åter, sälla dagar (Allmän Chor; de gå alla bort)

[Scene XVIII; scennumret ej inskrivet i partituret]

N 33. Rec[itativ]: Gån! mig er dyrkan ej behagar (Ceres)

N 34. [Aria]: Mörka öknar! låt mig dölja i ert sköte mina tårar (Ceres)

Scene XIX - Atis och Cyane stiga upp ur afgrunden

No 35. Rec[itativ]: Men ... djupet öpnar [sic] sig och jag Cyane skådar /.../ Gudinna vet ... men först jag dig besvär /.../ Värdig var at blifva Plutos brud (Ceres, Cyane, Atis)

N 36. [Terzett]: Hvad större qual kan väl en moder (Ceres, Cyane, Atis)

Scene XX - Mercurius stiger ned i en sky

N 37. [Recitativ]: Gudinna låt din själ af glädens strålar lifvas (Mercurius, Ceres)

[Scene XXI; scennumret bortskuret i partituret] - Himmelen öpnas, och Jupither stiger ned med de himmelske Gudarne. Pluto och Proserpin komma upp ur Afgrunden åtfölgde [sic] af de underjordiske Gudarne. Jordiska gudomligheter och Sicilianska Folket

N 38. [Aria]: Gå, Pluto, gå, at din maka njuta (Jupiter)

N 39. [Chor]: Gå, Pluto, gå, at din maka njuta (Allmän Chor, Himmelske Gudarne, Jordiske Gudarne, Underjordiske Gudarne)

N.40 [Chor]: Gudar och menskjor [sic] och skuggor beprisen Jupiters milda och rättvisa lag! ([Blandad Chor])

 

Enligt van Boer:

Nr. 1 Kör: Jupiter, Gudarnas Gud vare ära! (Sicilianer)

Nr. 2 Recitativ: Ja, fröjdom oss åt våra glada dar (Atis)

Nr. 3 Kör: Kom snart igen, välgörande gudinna (Sicilianer)

Nr. 4 Recitativ: Du gudamagt [sic] som sorg och glädje delar (Atis)
Nr. 4a Aria: En grym volcan [sic] min själ förtär (Atis)

Nr. 5 Recitativ: Ack, vore jag olycklig (Atis, Cyane)

Nr. 6 Duett: Ack, kom min Atis (Atis, Cyane)

Nr. 7 Duettino: Kom, och allt förlåtit är (Atis, Cyane)

Nr. 8 Recitativ: [Han flyr!] och jag befruktar [sic] (Cyane, Pluto)

Nr. 9 Aria: Ack kärlek, kärlek, dina skott (Pluto)

Nr. 10 Recitativ: Cyane, hör, jag vet den oförrätt (Pluto, Cyane)

Nr. 11 Kör: Frid och vackra dagar himlen återger (Proserpin, Nymfer)

Nr. 12 Aria och kör: Ack hvad behag ett hjerta njuter /.../ Naturen sjelf sig af vår glädje gläder (Proserpin, Nymfer)

Nr. 13 Recitativ: Snart Ceres kommer här. Må hon vår glädje röja (Proserpin)

Nr. 14 Scen och recitativ: Täcka blommor (Proserpin, Pluto)

Nr. 15 Kör: Kom! Kom frugta [sic] ingen fara (Underjordens gudar)

Nr. 16 Recitativ: Hvad grymma klagorop! till mina ögon (En nymf)
Nr. 16a Kör: Proserpin, Proserpin, vi ropa dig (Nymfer)
Nr. 16b Recitativ och kör: Men se, här blir vår smärta ny ([Sopransolo], Nymfer) 

Nr. 17 Recitativ: Jag hela verlden lycklig gjort (Ceres)
Nr. 17a Aria: Jag äger denna pant utaf den ömhet (Ceres)

Nr. 18 Recitativ: Men, hvad kan detta dröjsmål båda? (Ceres)

Nr. 19 Kör och recitativ: Ceres, Ceres, hvilken smärta (Skogsgudar, [Sopransolo])

Nr. 20 Aria: O Jofur, i hvars ömma bröst (Ceres)

Nr. 21 Kör: Proserpin, vi ropa dig (Skogsgudar)

Nr. 22 Recitativ: Förgäfves all vår möda var (Atis)
Nr. 22a Aria: För lifvet jag fasar, med gräslighet rasar (Atis)

Nr. 23 Recitativ: Hvem är väl du som dig beklagar, opp på den ort der nöjet (En bacchant)

Nr. 24 Kör: Här lifves allt af Bacchi lagar (Bacchanter)

Nr. 25 Recitativ: Men räds, om du hans nåd försmår, att han din djerfhet rättvist (En bacchant)

[Nr. 26 Balett: Allegro A-dur [fasta förtecken enligt D-dur] 2/4]

Nr. 27 Kör: Af den dyrkan Bacchi njuter, mistar (Bacchanter)

Nr. 28 Recitativ: Nej, ingen gudamagt [sic] (Atis, Cyane)

Nr. 29 Aria: Ack, förskräckliga brott, hvilken grymhet (Cyane)

Nr. 30 Recitativ: Dock än uti mitt bröst jag hoppet vågar nära (Cyane)

Nr. 31 Kör: Gudar, värdens [sic] ej försaka, den förtryckta (Sopransolo, Blandad kör)

Nr. 32 Recitativ: Ger mig er dyrkan ej behager [sic] (Ceres)
Nr. 32a Aria: Mörka öknar låg mig dölja /.../ Men det qval mitt hjerta sårar (Ceres [ej rollnamn i van Boers tidigare utgåva; se vidare nedan])

Nr. 33 Recitativ: Men djupet öppnar sig och jag Cyane skådar (Ceres, Atis, Cyane)

Nr. 34 Trio: Hvad större qval kan väl en moders bröst (Ceres, Atis, Cyane)

Nr. 35 Recitativ: Gudinna! Låt din själ af glädjens strålar lifvas (Mercurius, Ceres)

Nr. 36 Recititiv: Min dotter! Ack, min mor! (Ceres, Proserpin, Pluto)

Nr. 37 Aria och kör: Gå, Pluto, gå åt din maka, din maka (Jupiter)

[Balett; van Boer kommenterar att Kraus har gjort markering för en balett i partituret, men att själva musiken är okänd; se ovan]

Nr. 38 Kör: Gudar och menskjor och skuggor beprisen (5-stämmig kör utan rollnamn: S.S.T.T.B.)


Mediafiler

Edition Levande musikarv

 • Partitur
  • Proserpin - Partitur (pdf - 12,2 MB  |  Nedladdad 3576 gånger)
   Edition: Levande Musikarv
   Stämmaterialet kan efterfrågas hos/Orchestra parts available from Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Wilhelm-Staab-Straße 10/11, D – 144 67 Potsdam. www.musikfestspiele-potsdam.de