Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Zwei neue kuriose Minuetten (Zwey neue kuriose Menuetten) C-dur/c-moll

VB 190 (tidigare VB 186)

Skriv ut

I. Minuett C-dur
II. Minuett c-moll

  • Tillkomstår: Troligen Stockholm 1779-1780 (1779 enligt van Boers tidigare datering; se vidare nedan)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: D:r Forkel (se vidare nedan)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 1'51 (enligt BIS Records CD-utgåva)
    2'19 (enligt Stradivarius Records CD-utgåva)

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns i privat ägo, Näs herrgård, Rö, Uppland (enligt van Boer)
Enligt en blyertsanteckning i Musik- och teaterbibliotekets exemplar av van Boers senare bok (se vidare nedan) finns avskriften numera i Silverstolpesamlingen, Näs Silfverstolpeska [sic] arkivet hos Riksarkivet

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer fanns den tidigare hos Johann Nikolaus Forkel, Göttingen, Tyskland)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

I. Menuett C-dur 3/4
II. Menuett c-moll 3/4


Verkkommentar

Enligt van Boer skrev kopisten Fredrik Samuel Silverstolpe i sin biografi om Kraus: "Att emellan D:r Forkel och Kraus alltid befunnits någon stridighet, är utaf flere anledningar bestyrkt, och man äger uti manuscript tvänne af Kraus componerade och H:r Forkel tillägnade Menuetter för Fortepiano, der en gammalmodig stil och sammanställning af alla möjliga harmoniska lyten röja något mer än skämtet."