Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Lydia och Arist. "Sällhet, jag sökte dig" Ess-dur

VB A/4 (tidigare VB 119)

Skriv ut

  • Tillkomstår: Enligt van Boer troligen Stockholm 1790-1797 (tidigare uppgift: 1789-1790; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: J. D. Valerius [avser sannolikt Johan David Valerius (1776-1852)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Sopran

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliskt tidsfördrif (1798)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

Largo sostenuto Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Musiken kan även vara av J. C. F. Haeffner [1759-1833] (enligt van Boers uppdaterade verkförteckning, se vidare nedan), men påminner om VB 95 "Skulda winkt", vilket gör attribueringen osäker


Libretto/text

Sällhet! jag sökte dig, och fann dig i Lydias blickar. Lydia älskade mig