Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Musik till "Fintbergs bröllop". Komedi i två akter med arior och kupletter

VB 28 (tidigare VB 27)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm 1787 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Carl Gustaf von Holthusen (1749-1818)
  • Uruppförande: Den 7 januari 1788 på Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm, under ledning av Carl Stenborg (enligt van Boer)
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2*.2.0.1 / 2.2.0.0 / timp (cont) / str
(picc)

Soloröster/kör

Soloröster (rollnamn ej kända; enligt van Boer är det dock troligt att basstämman avser huvudrollen, Fintberg): 1 sopran, 1 tenor, 1 bas

Kör: S.A.T.B. (S.T.B.B. enligt tidigare uppgift av van Boer; se vidare nedan)

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift gjord av kopisten Fredrik Samuel Silverstolpe finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar: Kapsel 57:3a, 22. Si-S under titeln "Fintbergs bröllop af Kraus Skrifven för den Stenborgska Théatern i Stockholm" (enligt van Boer)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer fanns den tidigare hos Carl Stenborg)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

Nr. 1 (Aria): Hvad jag gör, gör jag för vänner (Bas)
Nr. 2 (Aria): Glad jag dessa blomstren knyter (Sopran)
Nr. 3 (Aria): När i trompeten [sic] det stöter (Bas)
Nr. 4 (Aria): Kärlek all min låga tänder (Tenor)
Nr. 5 (Aria): Är det då du facklan tänder (Bas)
Nr. 6 (Aria): Min pokal är mägtig nog (Bas)
Nr. 7 (Kupletter/Vaudeville): Kärlek kan mig aldrig föra (Sopran-, Tenor- och Bassolo samt Chœur [Kören omnämns dock ej i van Boers senare utgåva; se vidare nedan])


Libretto/text

Nr. 1 (Aria): Hvad jag gör, gör jag för vänner (Bas)

Nr. 2 (Aria): Glad jag dessa blomstren knyter (Sopran)

Nr. 3 (Aria): När i trompeten det stöter, segren och äran (Bas)

Nr. 4 (Aria): Kärlek all min låga tänder, kärlek ger mitt hjerta (Tenor)

Nr. 5 (Aria): Är det då du facklan tänder (Bas)

Nr. 6 (Aria): Min pokal är mägtig nog (Bas)

Nr. 7 (Kupletter/Vaudeville): Kärlek kan mig aldrig föra från mitt föremål (Sopran-, Tenor-, Bassolo samt Chœur)