Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Du i hvars oskuldsfulla blick. Aria ur Sparrschölds komedi "De mexikanske Systrarne"

VB 30 (tidigare VB 28)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm hösten 1789 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Nils Birger Sparrschöld (1763-1830) [enligt van Boers tidigare utgåva (se vidare nedan) skulle texten vara skriven av [Vilhelm?] von Rosenheim (1755-1822)]
  • Uruppförande: 13 oktober 1788 på Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 2'02 (enligt Naxos CD-utgåva)

Instrumentering (besättning)

Orkesterbesättning ej känd

Soloröster/kör

Zelda (sopran)

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliskt tidsfördrif (1790)

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns såväl hos Uppsala universitetsbibliotek: Kapsel 57:3a. 51. Si-S som i Musik- och teaterbibliotekets samlingar: SPB/Sv-R Samling af Arier (enligt van Boer)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer fanns den tidigare i Kungliga Operans bibliotek)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study (i en senare per februari 2015 ännu ej publicerad VB-förteckning anges dock stycket som VB 29)

Beskrivning av verket

Andante G-dur 2/4


Verkkommentar

Tidigt på hösten 1789 skrev Nils Sparrschöld till ledningen för Kungliga Dramatiska Teatern att "Skulle piecen blifva antagen, utber jag mig, att Kongl. Hof Capellmästaren Krause, som min synnerliga gode vän, ville göra sig besvär, att sätta musiquen på de versarne som Zelda skall sjunga."


Libretto/text

Du i hvars oskuldsfulla blick