Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Fiskar-Stugan. Cantat af Bellman (Fiskarstugan. Kantat) "I vår lilla fiskarstuga"

VB 123 (tidigare VB 122)

Skriv ut

Enligt nottrycket från 1792:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon); Glädjoms alla (Blandad kör)
[2.] Mig naturens prakt förblindar (Camilla); Åskan svalkar med sit döhn [sic] (Tirsis)
[3.] Lyft snabba åretag At strandens branter hinna! (Damon)
[4.] Hjertat dig sin dyrkan ger (duett: Damon, Tirsis)
[5.] Prydom bordet vid vår källa (Tirsis)
[6.] Nyss ur vattnets små förlåt (Damon)
[7.] Klingom och sjungom i glättiga glad! (Blandad kör)

Enligt van Boer:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon)
[2.] Glädjoms alla (Blandad kör)
[3.] Mig naturens (Camilla)
[4.] Lyft snabba (Damon)
[5.] Hjertat dig sin (Duett: Damon, Tirsis)
[6.] Prydom bordet (Tirsis)
[7.] Nyss ur nattens [sic] (Damon)
[8.] Klingom och sjungom (Blandad kör)

  • Tillkomstår: Stockholm december 1791 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Carl Michael Bellman (1740–1795)
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

Piano

Soloröster/kör

Soloröster: 1 sopran (Camilla) och 2 tenorer (Damon, Tirsis)
Kör: S.S.T.B. / S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Fiskar-Stugan. Cantat af Bellman, Musiken af Kraus (Stockholm: Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet, 1792)
Carl Michael Bellman. Skrifter IV Dramatiska Arbeten (Bonniers 1936)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kapsel 57:3a, 52; Smärre Cantater af Bellman satte i musik af Kraus

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

Enligt nottrycket från 1792:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon); Glädjoms alla (Blandad kör): Andantino C-dur 6/8
[2.] Mig naturens prakt förblindar (Camilla); Åskan svalkar med sit döhn [sic] (Tirsis): Moderato F-dur alla breve
[3.] Lyft snabba åretag At strandens branter hinna! (Damon): Andante con moto C-dur alla breve
[4.] Hjertat dig sin dyrkan ger (duett: Damon, Tirsis): Andante moderato G-dur 6/8
[5.] Prydom bordet vid vår källa (Tirsis): Andante D-dur 3/4
[6.] Nyss ur vattnets små förlåt (Damon): Moderato G-dur alla breve
[7.] Klingom och sjungom i glättiga glad! (Blandad kör): Allegretto C-dur 3/4

Enligt van Boer:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon)
[2.] Glädjoms alla (Blandad kör)
[3.] Mig naturens (Camilla)
[4.] Lyft snabba (Damon)
[5.] Hjertat dig sin (Duett: Damon, Tirsis)
[6.] Prydom bordet (Tirsis)
[7.] Nyss ur nattens [sic] (Damon)
[8.] Klingom och sjungom (Blandad kör)


Verkkommentar

Verket är det första av tre, vilka som ämne har en utflykt som gjordes av Palmstedts litterära sällskap till en stuga i Stockholms skärgård. Se vidare VB 124 och 125.

Se även Elias Martins akvarell med rubriken "Födelse:Dagen firad i Fiskar:Stugan – Lefwe wår Tirsis och lefwe Camilla"


Libretto/text

Enligt nottrycket från 1792:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon); Glädjoms alla (blandad kör)
[2.] Mig naturens prakt förblindar (Camilla); Åskan svalkar med sit döhn [sic] (Tirsis)
[3.] Lyft snabba åretag At strandens branter hinna! (Damon)
[4.] Hjertat dig sin dyrkan ger (duett: Damon, Tirsis)
[5.] Prydom bordet vid vår källa (Tirsis)
[6.] Nyss ur vattnets små förlåt (Damon)
[7.] Klingom och sjungom i glättiga glad! (Blandad kör)

Enligt van Boer:
[1.] I vår lilla fiskarstuga (Damon)
[2.] Glädjoms alla (blandad kör)
[3.] Mig naturens (Camilla)
[4.] Lyft snabba (Damon)
[5.] Hjertat dig sin (Duett: Damon, Tirsis)
[6.] Prydom bordet (Tirsis)
[7.] Nyss ur nattens [sic] (Damon)
[8.] Klingom och sjungom (Blandad kör)