Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Återfarten ifrån Fiskarstugan. "Stugans dörr nu förebomma"

VB 125 (tidigare VB 124)

Skriv ut

Enligt Wikmansons avskrift:
[1.] Duett (Tirsis, Damon)
[2.] Solo, Chor (Louise, trestämmig kör)
[3.] Duett (Louise, Damon)
[4.] Mellanspel (piano)
[5.] Duett, Chor (Damon, Camilla, trestämmig kör)
[6.] Solo [Duett?] (Rollnamn saknas, Tirsis)
[7.] Duett [Chor?] (rollnamn saknas)
[8.] Solo (Camilla)
[9.] Terzett (Damon, Camilla, Tirsis)
[10.] Instrumental inledning (piano); Duett (Damon, Louise)
[11.] Chor (tvåstämmig kör)
[12.] Solo (Damon)

Enligt van Boer:
[1.] Solo (Tirsis)
[2.] Solo (Louisa [sic]
[3.] Duett (Damon, Louisa)
[4.] Kör
[5.] Solo (Tirsis)
[6.] Solo (Camilla)
[7.] Solo (Damon)
[8.] Alla polacca (piano, solo)
[9.] Solo (Damon)
[10.] Solo (Louisa)
[11.] Kör
[12.] Solo (Damon)

  • Tillkomstår: Stockholm januari 1792 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Carl Michael Bellman (1740–1795)
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

Piano

Soloröster/kör

Soloröster: 2 sopraner (Louise, Camilla) och 2 tenorer (Tirsis, Damon)
Kör: två-/trestämmig i diskantklav

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Michael Bellman. Skrifter IV Dramatiska Arbeten (Bonniers 1936)

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift av Wikmanson finns i hos Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Kungliga Biblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Vf 37 Återfarten ifrån Fiskarstugan

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

Enligt Wikmansons avskrift:
[1.] Duett (Tirsis, Damon)
[2.] Solo, Chor (Louise, trestämmig kör)
[3.] Duett (Louise, Damon)
[4.] Mellanspel (piano): (tempobeteckning saknas) G-dur 2/4
[5.] Duett, Chor (Damon, Camilla, trestämmig kör)
[6.] Solo [Duett?] (Rollnamn saknas, Tirsis)
[7.] Duett [Chor?] (rollnamn saknas)
[8.] Solo (Camilla)
[9.] Terzett (Damon, Camilla, Tirsis)
[10.] Instrumental inledning (piano): Alla Polacca G-dur 3/4
Duett (Damon, Louise)
[11.] Chor (trestämmig kör)
[12.] Solo (Damon)

Enligt van Boer:
[1.] Solo (Tirsis)
[2.] Solo (Louisa [sic]
[3.] Duett (Damon, Louisa)
[4.] Kör
[5.] Solo (Tirsis)
[6.] Solo (Camilla)
[7.] Solo (Damon)
[8.] Alla polacca (piano, solo)
[9.] Solo (Damon)
[10.] Solo (Louisa)
[11.] Kör
[12.] Solo (Damon)


Verkkommentar

Verket är det sista av tre, vilka som ämne har en utflykt som gjordes av Palmstedts litterära sällskap till en stuga i Stockholms skärgård. Se vidare VB 123 och 124.

Se även Elias Martins akvarell med rubriken "Födelse:Dagen firad i Fiskar:Stugan – Lefwe wår Tirsis och lefwe Camilla"


Libretto/text

Enligt Wikmansons avskrift:

[1.] Stugans dörr nu förebomma /.../ Tag nu denna bröstbouquet (duett: Tirsis, Damon)

[2.] Oförmodad nalkas jag /.../ Nej, vi niga och vi buga (Louise, trestämmig kör)

[3.] Damon vänta, hjerta lilla /.../ Min Louisa [sic], till Camilla (duett: Louise, Damon)

[4.] Instrumentalt mellanspel: (tempobeteckning saknas) G-dur 2/4

[5.] Djupt med åhran i min hand /.../ Aftonsolens röda strålar /.../ Fästet (?) nu mulnar och skogen blir grå (Damon, Camilla, trestämmig kör)

[6.] För friskande skurar med tordön och ljus /.../ Målnen [sic] småningom försvinna ([rollnamn saknas], Tirsis)

[7.] Glada vänner vi oss buga (duett [rollnamn saknas]

[8.] Morgonrådnans [sic] purpur randas (Camilla)

[9.] Dagens drottning höjer sig /.../ Äntlig nalkar då den timma /.../ Hvad mit hjerta älskar dig (Damon, Camilla, Tirsis)

[10.] Se hur den fiskarn dansar i tröjan /.../ Se hur Camilla stiger fram i dansen (Damon, Louise)

[11.] Solens ljus vår pligt påminner (Chor, tvåstämmig)

[12.] Och jag önskar att jag hinner (Damon)

 

Enligt van Boer:

[1.] Stugans dörr nu förebomma! Men Camilla qvick [sic] (Tirsis)
[2.] Oförmodad nalkas (Luisa)
[3.] Damon vänta (Duett: Damon, Louisa)
[4.] Fästen nu (Kör)
[5.] Molnen småningom (Tirsis)
[6.] Morgon rödna'ns [sic] (Camilla)
[7.] Dagens drottning (Damon)
[8.] Alla polacca (pianosolo)
[9.] Se hur den fiskarn (Damon)
[10.] Se hur Camilla (Louisa)
[11.] Solens ljus (Kör)
[12.] Och jag önskar (Damon)