Nanny Lejdström (1874-1959)

Ingalill, Sång i folkton vid piano

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abraham Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel. Nr. Abr.L. 3566.

Beskrivning av verket

I folkton. g-moll 4/4 1 takt /:8 takter:/2 takter, G-dur 8 takter, totalt 18 takter.


Verkkommentar

"Till Frödings Ingalill finns det t.ex. ett 20-tal tonsättningar, där Nanny Lejdströms - i en Peterson-Bergerinfluerad folktonsstil - är den mest populära."

Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, vol. I, Sthlm 1991, s. 365.


Libretto/text

Ingalill

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Min själ är så ensam på lefnadens stig,
Mitt sinne är så ensamt i sorgen.

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Den klingar mig så lyckosam, så god och tröstelig
Så milder i den ensliga borgen

Ingalilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Mitt halfva kungarike det vill jag gifva dig
Och allt mitt guld och silfver i borgen.

Min kärlek är mitt silfver och guld i min borg,
mitt halfva kungarike är hälften af min sorg.
Säg Ingalilla, räds du för sorgen?