Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Jungfrun i lunden

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: P.D.A. Atterbom
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

A F Lindblad
Sånger och Visor vid Pianoforte
Gehrmans förlag, Stockholm

Beskrivning av verket

Genomkomponerad kort sång, 16 takter, varav 4 efterspel


Verkkommentar

Ingår i samlingen Svenska Wijsor af Atterbom och skalden tillegnade


Libretto/text

Sommaren kommer till skogar och lunder

Med sina himmelsnycklar så blid;

Ropar: Vak upp till de ljufliga stunder

Allt, som förtvinat om vintertid!
All kreatur, I skog och i bur.

Fröjdas nu hvart efter sin natur.