Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 17. Nordländarns minnen (Gammal folkvisa)

  • Tillkomstår: Enligt nothäftet utgavs sången för första gången i Tyskland på 1820-talet under titeln "Der Nordensaal", med texterna översatta till tyska "af Fru Amalia von Helwig, född von Imhoff"
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: S. J. Hedborn [Samuel Johan Hedborn] (nothäftet hänvisar vidare till Hedborns samlade skrifter utgivna av P. D. A. Atterbom)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Med värme A-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

Fjerran i Nord lyser salen så klar:
Hårdt blåser vädret i bergen.