Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 3:dje delen. 60. Afskedssång ("Då jag var barn")

  • Tillkomstår: 1841 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: A. F. Lindblad
  • Uruppförande: "Sjungen på Jenny Linds afskedskonsert i Stockholm den 21 juni 1841" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1598
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Sostenuto Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 58. Bekännelse, 59. I behåll, 60. Afskedssång, 61. Hjertats vaggsång, 62. Fåfäng varning, 63. "Bland viden i dalen djupa", 64. "Som mörka bäcken rinner", 65. Föresats, 66. I Maj 1844, 67. Till Sophie, 68. En dagakarls visa, 69. Vaggvisa, 70. Den skeppsbrutne, 71. Slåttervisa, 72. Den öfvergifna, 73. Ny kärlek, 74. Flickan vid vattnet, 75. Om hösten, 76. Mitt lif, 77. Dödgräfvarsång, 78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom", 79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton, 80. Illusion, 81. Hon skrifver, 82. Aftonen, 83. "Jag lefver väl som en dufva"


Libretto/text

1. Då jag var barn, i drömmarne lekte

2. Timmarne flytt, den siste är inne