Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. Efterlemnade Sånger. [211]. Min fönsterträdgård

  • Tillkomstår: Ca 1879? (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Reinhold Winter
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1583

Beskrivning av verket

(Tempobeteckning saknas) F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: [191]. "Sie haben heut Abend Gesellschaft", [192]. "Wie kannst du ruhig schlafen", [193]. "So hast du ganz und gar vergessen", [194]. "Ja, du bist elend, unch ich grolle nicht", [195]. "Wir haben viel für einander gefühlt", [196]. "Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein, [197]. "Morgens steh' ich auf und frage", [198]. "Still ist die Nacht", [199]. Der Asra, [200]. Fader vår, [201]. Vattenliljan, [202]. Moll och Dur, [203]. Ett sommarhem, [204]. Postscriptum till Thekla, [205]. Svar på "Palinodia" och fortsättning af grälet, [206]. Till Lotten, [207]. Till Fru Sophie d'Ailly, [208]. Till Grefvinnan Mathilde de la Gardie, [209]. Afskedssång ("Det är i dag för sista gången"), [210]. Fridshelsning, [211]. Min försterträdgård, [212]. Den 16 September 1877, [213]. Under sjukdom, [214]. Den 1 Februari 1878, [215]. Sista visan


Libretto/text

[1.] Jag har en fönsterträdgård jag,
Af rika skatter full 

[2.] De växa ej på vanligt sätt,
De fina blomstren små 

[3.] Jag satt en gång med blicken höjd
Mot himlens stjernepell 

[4.] Och rikare för hvar sekund
Min fönsterträdgård blef

[5.] Då morgonsolen strör sitt gull
På mina rosors rad

[6.] Då qvällen kantar molnens krans
Med purpur och karmin