Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Felicias sång (Lycksalighetens ö)

  • Tillkomstår: Sången utgavs för första gången 1824 i version för röst och piano
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: P. D. A. Atterbom
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografsamlingen

Beskrivning av verket

Affettuoso E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även satt för röst och piano


Libretto/text

1. Säg mig, vackra bi, du lilla,
Hvart du vill så arla tåga?

2. Ännu darrar, ännu blänker
Öfver ängen dagg i ringar

3. Blomstren, sömniga och trötta,
Än mot sina örngått [sic] lutas

4. Endast jag, med vakna sinnen,
Går vid bäcken med min cittra

5. Men ditt vingpar står ej stilla!
Men du flyger och du tågar!

6. Ack, dig honings [sic] trånad qväljer!
Hvila! Hvad kan flygten duga?

7. Känner du min kärlek? Henne
Af hvars blickar solen bländas?

8. På den rosenröda munnen
Af mitt lif, mitt väl, min flicka