Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Symfoni D-dur [nr 2]

1. Maestoso
2. Andante con moto quasi poco Allegretto
3. Scherzo: Allegro molto
4. Finale: Allegro

  • Tillkomstår: ca 1850-55, senare reviderad
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 6 maj 1855, Stockholm, Hovkapellet under ledning av Jacopo Foroni
  • Speltid: 34 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Reimers (Monumenta Musicae Svecicae), Stockholm 2004, källkritisk utgåva

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Maestoso D-dur 3/4, Allegro molto alla breve, 587 takter
2. Andante con moto quasi poco Allegretto F-dur 2/4, 258 takter
3. Scherzo: Allegro molto D-dur 3/4, 270 takter (/:36:/:96:/Trio: /:44:/:88:/6 Scherzo da capo)
4. Finale: Allegro D-dur 4/4, 537 takter (/:150:/387)


Verkkommentar

Efter uruppförandet gjorde Lindblad en omarbetning av symfonin.


Mediafiler

Edition Levande Musikarv