Otto Olsson (1879−1964)

Sonate för piano och violin (D-dur) Op. 4 (Violinsonat nr 1 D-dur)

opus 4

Skriv ut

1. Allegro con brio
2. Andante tranquillo — Allegretto — Tempo primo
3. Allegro molto

  • Tillkomstår: 1899
  • Verktyp: Violin och piano
  • Uruppförande: 19 januari 1901 i Emil Sjögrens hem vid en privatkonsert, Frans Larsén (violin) & Tonsättaren (piano), varvid endast sats 1 och 2 framfördes.
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur och violinstämma i Otto Olssons samling.

Litteraturhänvisning

Otto Olsson: Några minnen av Emil Sjögren (s. 73) i Musikmänniskor (utg av Folke H. Törnblom), Uppsala 1943.

Beskrivning av verket

1. Allegro con brio D-dur 6/8, 332 takter (1/:76:/182)
2. Andante tranquillo G-dur 4/4 (C) 35 takter, Dess-dur 4 takter, fiss-moll 5 takter, G-dur 13 takter, Allegretto 6/8 51 takter, Tempo primo 4/4 (C) 43 takter, totalt 152 takter
3. Allegro molto D-dur 4/4 (C) 173 takter, Molto adagio1 takt, Piu allegro C-dur 2 takter, Tempo primo 60 takter, D-dur 46 takter, totalt 282 takter (4/:68:/64/38)