Otto Olsson (1879−1964)

Stråk-kvartett No. 1, G-dur (Stråkkvartett nr 1 G-dur)

opus 10:1

Skriv ut

1. Allegro
2. Moderato e pomposo — Allegro
3. Molto adagio e dolcissmo
4. Allegro molto

  • Tillkomstår: oktober 1901
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 30 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur och stämmor i Otto Olsson samlingen

Beskrivning av verket

1. Allegro G-dur 4/4 (C), 264 takter (/:72:/120)
2. Moderato e pomposo G-dur 3/4 20 takter, Allegro 6/8 122 takter, Tempo primo 3/4 25 takter, Tempo secundo 6/8 12 takter, totalt 179 takter
3. Molto adagio e dolcissmo D-dur 4/4 (C) 17 takter, Ess-dur 14 takter, D-dur 21 takter, totalt 52 takter
4. Allegro molto G-dur 4/4, totalt 166 takter


Verkkommentar

Otto Olsson skrev 6 stråkkvartetter. De första två – som bägge är onumrerade – tillkom under studietiden vid Musikkonservatoriet i Stockholm. En fyrsatsig stråkvartett i g-moll och en stråkkvartettsats (Allegro moderato) i F-dur, bägge komponerade 1899 under studierna för Joseph Dente. Kvartettsatsen i F-dur uppfördes vid en elevkonsert på Musikkonservatoriet den 13 dec 1900 i Musikaliska Akademins stora sal, Stockholm.
I ett konvolut märkt Två Stråkqvartetter Op.10, återfinns så autograferna till två fullbordade stråkkvartetter: nr 1 i G-dur (daterad october 1901) och nr 2 i B-dur (daterad 1902-03). Nästa kvartett, också den i G-dur, fick opustalet 27. Den skrevs 1906-07. När den trycktes av Musikaliska Konstföreningen 1912, fick den av tonsättaren nummer 2 i det tryckta partituret, trots att det rätteligen borde ha varit nummer 3 (eller rentav nr 5). Många år senare under 1940-talet komponerade Olsson sin sista kvartett: a-mollkvartetten "nummer 3", med opustalet 58. Även denna kvartett trycktes av Musikaliska Konstföreningen, men först i samband med 100-årsminnet av tonsättarens födelse 1979.

Curt Carlsson