Otto Olsson (1879−1964)

Stråkkvartett No. 2, B-dur (Stråkkvartett B-dur opus 10:2)

opus 10:2

Skriv ut

1. Andante — Allegro
2. Andantino
3. Vivacissimo
4. Allegro moderato — Agitato — Tempo primo — Andante

  • Tillkomstår: 1902-03
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur i Otto Olsson samlingen

Beskrivning av verket

1. Andante B-dur 4/4 (C) 16 takter, Allegro alla breve 92 takter, Andante 4/4 (C) 16 takter, Allegro alla breve 224 takter, totalt 348 takter (/:108:/240)
2. Andantino g-moll 6/8, 118 takter
3. Vivacissimo B-dur 4/4 (C), 164 takter (/:16:/:16:/100)
4. Allegro moderato 4/4 (C) 18 takter, 3/4 104 takter, Agitato 62 takter, Tempo primo Ass-dur 56 takter, B-dur 159 takter, Andante 4 takter, totalt 404 takter


Verkkommentar

Otto Olsson skrev 6 stråkkvartetter. De första två – som bägge är onumrerade – tillkom under studietiden vid Musikkonservatoriet i Stockholm. En fyrsatsig stråkvartett i g-moll och en stråkkvartettsats (Allegro moderato) i F-dur, bägge komponerade 1899 under studierna för Joseph Dente. Kvartettsatsen i F-dur uppfördes vid en elevkonsert på Musikkonservatoriet den 13 dec 1900 i Musikaliska Akademins stora sal, Stockholm. I ett konvolut märkt Två Stråkqvartetter Op.10, återfinns så autograferna till två fullbordade stråkkvartetter: nr 1 i G-dur (daterad october 1901) och nr 2 i B-dur (daterad 1902-03). Nästa kvartett, också den i G-dur, fick opustalet 27. Den skrevs 1906-07. När den trycktes av Musikaliska Konstföreningen 1912, fick den av tonsättaren nummer 2 i det tryckta partituret, trots att det rätteligen borde ha varit nummer 3 (eller rentav nr 5). Många år senare under 1940-talet komponerade Olsson sin sista kvartett: a-mollkvartetten "nummer 3", med opustalet 58. Även denna kvartett trycktes av Musikaliska Konstföreningen, men först i samband med 100-årsminnet av tonsättarens födelse 1979. B-durkvartetten har sannolikt aldrig framförts.

Curt Carlsson