• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Runa Nototext, 2005, R.N. 028-23

Beskrivning av verket

Adagio f-moll 4/4 (C) 55 takter