• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

Runa Nototext, 2005, R.N. 028-23

Beskrivning av verket

Moderato F-dur 4/4 (C) 24 takter