• Tillkomstår: troligen 1913
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Runa Nototext, 2005, R.N. 028-23

Beskrivning av verket

Allegro risoluto B-dur 2/2 36 takter, Gess-dur 6 takter, /: 18 takter :/, repris 17 takter, coda 9 takter, totalt 86 takter