Otto Olsson (1879−1964)

Tre orgelstycken opus 17

opus 17

Skriv ut

1. Marsche solennelle: Andante con moto e maestoso
2. Cantilena: Andantino
3. Pastorale: Allegretto

  • Tillkomstår: 1. 1906, 2-3. 1908
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 31 min
  • Detaljerad speltid: 11´39, 5´31, 13´51 (Ralph Gustafsson)

Exempel på tryckta utgåvor

Runa Nototext, 2005, R.N. 031-23

Beskrivning av verket

1. Marsche solennelle: Andante con moto e maestoso g-moll 4/4 96 takter, C-dur 25 takter, g-moll 42 takter, G-dur 57 takter, totalt 220 takter
2. Cantilena: Andantino E-dur 6/8 16 takter, fiss-moll 15 takter, E-dur 18 takter, totalt 49 takter
3. Pastorale: Allegretto d-moll 9/8, 6/8 78 takter, h-moll 7 takter, c-moll 13 takter, G-dur 13 takter, d-moll 32 aker, D-dur 19 takter, d-moll38 takter, totalt 200 takter


Verkkommentar

Marsche solennelle fins även i en version i f-moll. Stycket transponerades åt Otto Olssons lärare Albert Lindström vars orgel i S:t Jacob hade ett klaviaturomfång upp till trestrukna f.