Ika Peyron (1845-1922)

Canzonetta. Tillfällighetsstycke Komponeradt för Piano af I.P.

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Stockholm 1886"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 1 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv. "Textadt af John Peyron."

Beskrivning av verket

Giocoso G-dur 6/8, 26 takter