• Tillkomstår: "Fru I. Peyron, Brahegatan 14, Inlemnadt d. 15/11 89."
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Emil Sjögrens saml. Z/Sv. Kapsel 1

Beskrivning av verket

Andante tranquillo Ess-dur 4/4 (C), 20 takter, Con moto g-moll 2/4, 16 takter, [Tempo I] Ess-dur 4/4 (C), 14 takter, totalt 50 takter