Ika Peyron (1845-1922)

Nattskyar
Nocturne för Piano
Komponerad af IKA

opus 10

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Stockholm i Mars 1886."
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Christiania, Carl Warmuth (C.W. 1370). Signum på Musik- och teaterbiblioteket: P (Kortkatalog för noter -1985, åtkomlig online)

Beskrivning av verket

Andante sostenuto h-moll 4/4 (C), 27 takter, G-dur, 24 takter, h-moll, 38 takter, totalt 89 takter


Libretto/text

[Motto:]

NATTSKYAR

Skyar komma, skyar gå,
Stundom mörka, stundom ljusa,
Dofva stormens vingslag susa,
Men bakom är himlen blå -

Andeväsen rymden vakta,
Deras stämmor höras sakta
Hviska om en hemlighet,
Om hvars djup blott tanken vet.

IKA.

Stockholm i Mars 1886.


Mediafiler

Edition Levande musikarv