Ika Peyron (1845-1922)

Fantasi öfver fjäriln
Den flygande blomman

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ika Peyron
  • Dedikation: Till fröken Lydia Sundelin
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Stockholm, med tryckplåtsnummer Abr.L. 2575.

Beskrivning av verket

Allegro D-dur 2/4


Libretto/text

Blomma du som vingar fått ...