Ika Peyron (1845-1922)

Lofsång (Lovsång)
Lofsång efter David
Högt lofvad vare du
Lobgesang

opus 14

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tryckt 1900
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Texten bearbetad af Wallin
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Blandad kör, S.A.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i Album för kyrkosång, sid. 138. Lundquist, Stockholm 1900. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: K/Sv, Samling 1007 (Kortkatalog för noter - 1985, åtkomlig online)

Även separat utg. på Warmuth, Christiania [1889 el tidigare] samma signum, K /Sv

Beskrivning av verket

Moderato maestoso Dess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Högt lofvad vare du som jord och himmel gjort ...