Ika Peyron (1845-1922)

Kompositioner för piano

Skriv ut

1. I ungdomstiden. Divertimento
2. Sånger utan ord: Improvisation och Allegretto molto sostenuto
3. Festligt intåg. Marsch

  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: MTB:s tryckta ex har den handskrivna dedikationen Till Herr musikdirektör Nils Malmberg från Ika Peyron 1913
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hansen, Leipzig och Köpenhamn [utan år], plåtnr 15337 och 15339. Signum på Musik- och teaterbiblioteket, onlinekatalogen: Noter rar 491 (Nr 1) och Noter rar 492 (nr 3).
Nr 2, Sånger utan ord, plåtnr 15338, finns på Kungliga Biblioteket

Beskrivning av verket

1. I ungdomstiden. Divertimento: Adagio Ess-dur 4/4 (C)
2. Sånger utan ord, [två] stämningsstycken: Improvisation E-dur 4/4 (C). Allegretto molto sostenuto Ass-dur 6/8
3. Festligt intåg. Marsch: Tempo di marcia D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Till nr 2, Sånger utan ord, hör två dikter, ej avsedda att sjungas. Textbörjan:
Lifvets vår blott en gång blommar ... (anonym) samt 
Låt mig spela ditt sorgbundna hjärta till ro ... (Astrid Gullstrand).

Även titlar på engelska och tyska.