Ika Peyron (1845-1922)

Humoresk. Melodiskt fantasistycke

Skriv ut
  • Verktyp: Stråkkvintett
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Handskrift. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: Noter rar 474 (Onlinekatalogen). Endast stämmor, ej partitur.

Beskrivning av verket

Moderato g-moll 3/4