• Tillkomstår: Ca 1880-1900
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Henrik Wergeland
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists förlag, Stockholm, med tryckplåtsnummer Abr. L. 2775

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens Musik- och Teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Allegretto grazioso B-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Den har ei Sjæl som ikke tror,
Naturen er en aaben Bog

2. Lad da din skjønne Fantasi
Blandt Somrens Blomster sværme om