Andreas Randel (1806−1864)

Potpouri öfver Svenska Nationalmelodier

  • Tillkomstår: Originalversionen för violin och piano tillkom 1843
  • Verktyp: Violin och orkester
  • Arrangemang/bearbetning: Conrad Rudolf af Uhr
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

1.0.2.0 / 2.1.1.1 / corn / perc / str

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Troligen är partituret i arrangörens autograf

Beskrivning av verket

Introduzione: Allegro con Spirito G-dur 22 takter [piano solo], Andante Pastorale 6/8 44 takter, Allegro con Spirito g-moll 4/4 (C) 14 takter, Moderato quasi Andante 3/8 111 takter, Tempo di Polacca: Moderato 3/4 28 takter, Var. 1 /:4 takter:/12 takter, Var. 2 21 takter, Var.3 /:4 takter:/8 takter, Poco piu di moto 104 takter, Cadenza 1 takt, Moderato quasi Andante d-moll 2/4 43 takter, [/:?] Piu mosso 8 takter:/, 21 takter, Tempo di Polacca g-moll 3/4 24 takter, G-dur 137 takter, g-moll 26 takter, Poco Andante 2/4 24 takter, Piu mosso 3/4 23 takter, totalt 445 takter


Verkkommentar

Fantasie af Randel är titeln på den hårda pärmen.

Pot-pourri etc. är titeln på försättsbladet.

Detta sägs vara ett klaverutdrag, vilket tillsammans med den återkommande förekomsten av inskrivna "Tutti" här och var i stycket tyder på att det egentligen handlar om ett verk för violin och orkester.