Andreas Randel (1806−1864)

Aftonen ("Re'n sig qvällen synes höja")

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Poco Andante Ass-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Re'n sig qvällen [sic] synes höja 
öfver himlens Azurrand