Andreas Randel (1806−1864)

Hymn

  • Tillkomstår: 1856 enligt ett av partituren
  • Verktyp: Blandad kör och orkester
  • Textförfattare: Textförfattare okänd
  • Dedikation: Kungliga musikaliska akademien
  • Speltid: 2 min

Instrumentering (besättning)

1.0.2.2 / 2.2.0.0 / str

Soloröster/kör

Blandad kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Samtida handskrivet orkestermaterial i Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 4/4


Verkkommentar

Verkets benämning på titelsidan är "Hymn componerad och Kongl. Musikaliska Akademien vördsamt tillegnad af Andras Randel".


Libretto/text

Du verldars Gud, som stjernehvalfvet kröner