Andreas Randel (1806−1864)

Introduzione e Tarantella per il Violino

  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sv. Saml. Vl. & Pfte - Ä. I Musikbiblioteket finns två manuskript, av vilka jag inventerat det med påskrift: "E. d'Aubert", till vilket det också finns en violinstämma

Beskrivning av verket

Andante con espressione fiss-moll 4/4 (C) 31 takter, Tarantella. Vivace 6/8 141, Maggiore Fiss-dur 16 & 1/2 takt, Dess-dur 8 1/2 takt, Fiss-dur 30 & 1/2 takt, fiss-moll 43 & 1/2 takt, Fiss-dur 20 takter, fiss-moll 33 takter, totalt 324 takter