Andreas Randel (1806−1864)

Qvartett N:o 1. (G dur) för två Violiner, Alt och Violoncell

1. Allegro moderato
2. Scherzo: Presto — Trio poco più Lento — Scherzo Da Capo — Coda
3. Andante espressivo
4. Finale: Allegro con Spirito

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, tryckt hos Abr. Hirsch, På Hernösands Musik-Sällskaps bekostnad (stämmor)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato G-dur 4/4 (C) /:82 takter:/146 takter, totalt 228 takter
2. Scherzo Presto G-dur 3/4 /:16 takter://:44 takter:/, Trio poco più Lento Ess-dur 18 takter/:40 takter:/9 takter, Scherzo Da Capo G-dur 60 takter, Coda 16 takter, totalt 203 takter (inkl. Da Capo och Coda)
3. Andante espressivo D-dur 3/4 100 takter
4. Finale: Allegro con Spirito G-dur 2/4 /:8 takter:/106 takter:/6 takter, B-dur 72 takter, Tempo I G-dur 134 takter, totalt 326 takter


Verkkommentar

På den förstaviolinstämma inventerats står: "Till Kong. Musikali[-ska?] Akademien Wördnadsf[-ullast?] af Författare[-n?]" på pärmen, som är rätt nedklippt och avgnagd, därav mina gissningar inom hakparenteser.