Andreas Randel (1806−1864)

Potpourri sur des Airs suèdois

  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Vp/Sv-Ä; Sv. Saml. Vl.& Pfte. Autografen är klistrad i ryggen på ett sådant sätt, att den endast med försiktighet kan öppnas. Att scanna den blir alltså svårt, utan att skada papperet.

Beskrivning av verket

Introduzione: Adagio E-dur 4/4 (C) 43 takter, Poco Allegretto e-moll 3/8 10 takter,/:8 takter:/70 takter,/:4 takter:/1 takt/:8 takter:/7 takter/:4 takter:/23 takter, Adagio C-dur 4/4 (C) 19 takter, Polacca: Vivace E-dur 3/4 135 takter, C-dur 34 takter, E-dur 50 takter, totalt 416 takter


Verkkommentar

Återkommande "Tutti"-anvisningar i pianostämman antyder att det egentligen handlar om ett verk för violin och orkester.

Klas Gagge