Andreas Randel (1806−1864)

Introduction och Thema m. Variationer för Violin och Pianoforte

  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sv.Saml. Vl.& Pfte. VP/Sv-Ä. Handskriften är uppdelad på en separat piano- och violinstämma, partitur saknas alltså. Pianostämman har påskriften E.d'Aubert, N:o 285. På pianostämmans pärm finns anteckningen: "bestyrkt av d'Auberts katalog (handskrift nr. 97) Nr. 285. Anteckn. av G. Brodin."

Beskrivning av verket

Allegro Maestoso D-dur 4/4 (C) 34 takter, Thema. Andante con espressione /:8 takter:/1 takt/:16 takter:/12 takter, 1mo Var. 8 takter/:16 takter:/12 takter, 2ème Var. Risoluto/:8 takter/:16 takter:/9 takter, 3ème Var. 8 takter/:16 takter:/17 takter, 4ème Var. Adagio /:8 takter:/21 takter, 5ème Var. Allegro con fuoco 87 takter, Poco più moto 12 takter, totalt 309 takter