Andreas Randel (1806−1864)

Fjell-Sång för Violin med accompagnement af Qvartett eller Pianoforte
Auf den Berge. Lied ohne Worte für Violine mit Begleitung des Pianoforte
(Pianoaccompagnement af Hans Holmberg)

  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Julius Bagge, J.B.3

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sv. Saml. Vl & Pfte; VP/Sv.-Ä. Samma musik i 2 olika manuskript, Fjell-Sång och Auf den Berge, med snarlika pianostämmor. Det senare har påskriften "E. d'Aubert".

Beskrivning av verket

Allegretto con affetto e-moll 6/8 1 takt/:16 takter:/22 takter, E-dur 57 takter, totalt 96 takter. I Bagges utgåva (under titeln Fjellsång) har stycket föredragsbeteckningen Allegretto molto espressivo