Andreas Randel (1806−1864)

Fantaisie sur les Melodies Nationales Suedois pour Violon
Fantasie öfver Svenska Nationalmelodier för Violin

  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sv. Saml. Vl. & Pfte

Beskrivning av verket

Introduzione: Allegro con Spirito G-dur 4/4 (C) 22 takter, Andante Pastorale 6/8 45 takter, Allegro con Spirito g-moll 4/4 (C) 14 takter, Moderato quasi Andante 3/8 111 takter, Tempo di Polacca: Moderato 3/4 28 takter, Var. 1 /:4 takter:/12 takter, Var. 2 21 takter, Var. 3 /:4 takter:/113 takter, Moderato quasi Andante d-moll 2/4 43 takter, Piu mosso /:8 takter:/21 takter, Tempo di Polacca g-moll 3/4 24 takter, G-dur 137 takter, g-moll 26 takter, Poco Andante 2/4 24 takter, Piu mosso 3/4 23 takter, totalt 643 takter