Andreas Randel (1806−1864)

Capriccio pour le violon avec accompagnement de Piano-Forte

  • Tillkomstår: Stockholm en Decembre 1846
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: dédié à Monsieur Gulomy
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sv. saml. Vl. & Pfte; VP/SV.-Ä

Beskrivning av verket

Introduzione: Lento sostenuto B-dur 4/4 (C) 15 takter, Allegro moderato 2/4 62 takter, A-dur 27 takter, B-dur 66 takter, Più mosso 19 takter, totalt 189 takter