Ture Rangström (1884−1947)

Athalie

  • Tillkomstår: 1937
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Jean Racine (övers.: Ivar Harrie)
  • Uruppförande: 10 september 1937
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 /2.2.2.0 / timp, perc, hp

Soloröster/kör

Soloröster: sopran, alt, tenor, bas
Blandad kör, S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: T 58

Beskrivning av verket

Växlande tonarter
1. Förspel: Maestoso 4/4 (C)
2. Vivo solenne 3/4
3. Inledning till akt 2. Andante lento 3/4, vcl solo, clar solo
4. Athalies dröm: Lento 4/4 (C)
5. Nattens stjärna: Andante con moto växlande taktarter, sopransolo
6. Ingen musik
7. Andante con moto 4/4 (C)
8. Largo appassionato växlande taktarter
9. Inledning till akt 4: Marcia - fanfar 4/4 (C)
10. Lento energico växlande taktarter
11. Andante intensivo 4/4 (C)
12. Kungamusik =14. från siffra 1
13. = 11
14. Avslutning akt 5: Maestoso 4/4 (C)


Libretto/text

2.1 Av Herrens härlighet (sopran, alt, bas) (S.A.T.B)

2.2 Hans namn beskär (sopran), Lovsjungen hans barmhärtighet (S.A.T.B.)

2.3 Han gav åt blommans hy (sopran, bas), Den eld som tänder liv (alt), Guds lag var tröst (S.A.T.B)

5. I natten tändas oss en stjärna (sopran)

Säll den som i späda åren (S.A.T.B.)

7. Herre, giv tillkänna nu (S.A.T.B.)

8. O, löfte! Hotelse! (S.A.T.B.)

9. textlös blandad kör (S.A.T.B.)

10. Fram Levi stam (tenor, bas-soli)

Var är den nåd (S.A.T.B.)