Johan Helmich Roman (1694-1758)

Sonata [D-dur] för violin och cello

1. Allegro assai
2. Grave
3. Allegro
4. Ballo Turcheso ad libitum

  • Tillkomstår: Ca 1720-1730
  • Verktyp: Stråkduo
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

AB Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm, copyright 1994, CG 7158, notsättning: ÅJO, Ludvika

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro assai D-dur 3/4, /:41 takter:/:55 takter:/, totalt 96 takter
2. Grave h-moll 6/4, /:12 takter:/:17 takter, totalt 29 takter
3. Allegro D-dur 4/4 (C), /:30 takter:/:31 takter:/11 takter, totalt 72 takter
4. Ballo Turcheso ad libitum D-dur 4/2, /:4 takter:/4 takter, 2/2, 6 takter, 4/2, 17 takter, totalt 31 takter


Verkkommentar

Förord i Gehrmans utgåva:

"JOHAN HELMICH ROMAN

Sonata D-dur
för VIOLIN & CELLO
(eller KLAVERINSTRUMENT)

Detta verk har återfunnits i Musikaliska Akademiens
Biblioteks okatalogiserade samlingar. Inför firandet av
Romans 300-årsdag publiceras det här för första gången.

Mycket talar för att verket är skrivet för violin och cello
(tänkt att spelas utan andra generalbasinstrument) men
det kan ändock inte uteslutas att verket är komponerat
för ett klaverinstrument.

I slutet av utgåvan återges de återfunna manuskriptsidorna
i faksimil."