Johan Helmich Roman (1694-1758)

Jag förtröstar på Herran

HRV 869

  • Tillkomstår: Junij 1756
  • Verktyp: Röst och cembalo
  • Textförfattare: Psaltarpsalm 11: v 1
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro 81 (Ro 78c) / HRV 869

Beskrivning av verket

Genomkomponerad innerlig sång; Andante d-moll 3/4
Innehåller partier med "si suona", något man även återfinner hos Händel


Verkkommentar

Detta lär vara Romans sista sång.

Genomkomponerad innerlig sång. Innehåller partier med "si suona", något man även återfinner hos Händel.


Libretto/text

Jag förtröstar på Herran,
Huru sägen I tå til mina siäl at hon skal flyga
såsom en fågel på edro berge?