Johan Helmich Roman (1694-1758)

Konsert för flöjt och orkester G-dur

BeRI 54

I. Non troppo Allegro
II. Larghetto [Siciliano]
III. Allegro

  • Tillkomstår: Osäkert tillkomstår. Se vidare Ingmar Bengtssons text i Monumenta Musicae Svecicae: 14 (sid viii).
  • Verktyp: Flöjt och orkester
  • Arrangemang/bearbetning: Generalbasstämman i stämmaterialet har utarbetats av Lars Hallgren.
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Detaljerad speltid: 12'15 enligt Musica Svecia MSCD 405; 10'22 enligt Proprius PRCD 2044

Instrumentering (besättning)

cont / str

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 14, Edition Reimers AB, ER 107024 (partitur)

Litteraturhänvisning

Monumenta Musicae Sveciae: 14. Se även texthäfte till Musica Svecia MSCD 405.

Beskrivning av verket

I. Non troppo Allegro G-dur 4/4 (C) [90 takter]
II. Larghetto [Siciliano] g-moll 6/8 [8 :||: 9 takter]
III. Allegro G-dur 2/4 [162 || 38 takter || da capo]

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 405 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Zellbell d y har skrivit ut flöjtstämman och under lång tid tillskrevs hela verket felaktigt honom. (Se vidare Ingmar Bengtssons text i Monumenta Musicae Sveciae: 14.)