Johan Helmich Roman (1694-1758)

Golovinmusiken (Musique satt til en Festin hos Ryska Ministern Graf Gollowin)

BeRI 1

1. [Con spirito]
2. [Entrée]
3. Larghetto [Non tanto]
4. [Allegro assai]
5. Vivace [Commodo]
6. Allegro
7. [Allegro molto]
8. [Presto]
9. Andante
10. [Moderato/Gustoso]
11. Allegro
12. Vivace
13. [Minuet]
14. [Vivace/Con spirito]
15. [Moderato]
16. Aria
17. Allegro
18. [Moderato]
19. [Vivace]
20. [Moderato]
21. [Allegro mà non presto/Scherzando]
22. [Allegro/Vivace]
23. [Larghetto/Lento]
24. Intermezzo [Commodo]
25. [Bourrée. Allegro molto]
26. [Maestoso/Poco Adagio]
27. [Allegro]
28. [Moderato]
29. Allegro
30. Andante; Aria [Allegro]
31. Allegro [Commodo]
32. [Menuetto]
33. [Menuetto]
34. [Allegro/Vivace]
35. [Commodo/Moderato]
36. [Affetuoso]
37. [Moderato. Bourrée]
38. [Commodo/Andantino]
39. Allegro mà non presto
40. [Andante grazioso]
41. Con affetto [Siciliano]
42. [Gavotta. Grazioso]
43. [Gavotte en Rondeau] Vivace
44. [Andantino]
45. Presto [Allegro]

 • Tillkomstår: 1728
 • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
 • Uruppförande: Februari eller maj 1728 i och utanför Bååtska palatset, Stockholm (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 13). Sannolikt medverkade musiker ur Hovkapellet, inklusive tonsättaren själv.
 • Arrangemang/bearbetning: De 24 satserna som finns inspelade på Musica Svecia MSCD 404/Caprice CAP 21325 har bearbetats av Lars Frydén.
  Bleckblåsar- och pukstämmor utformades av Sven-Erik Bäck inför ett framförande i Versailles 1990.
  Generalbasstämman i stämmaterialet har utarbetats av Lars Hallgren.
 • Speltid: Ca. 50-60 min
 • Detaljerad speltid: 50'16 (enligt Musica Sveciaes urval av satser på MSCD 404)

Instrumentering (besättning)

cont / str

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 13, Edition Reimers AB, ER 107023 (partitur)

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Stallet samlingar (även mikrofilm Xe-R 39)

Litteraturhänvisning

Bengtsson, Ingmar: J. H. Roman och hans instrumentalmusik (1955)
Monumenta Musicae Svecicae: 13. Se även texthäfte till Musica Sveciae MSCD 404/Caprice CAP 21325.

Beskrivning av verket

1. [Con spirito] D-dur 3/4
2. [Entrée] D-dur 4/4 (C)
3. Larghetto [Non tanto] d-moll 3/4
4. [Allegro assai] d-moll 6/8
5. Vivace [Commodo] D-dur 12/8
6. Allegro D-dur alla breve
7. [Allegro molto] A-dur 2/4
8. [Presto] A-dur 6/8
9. Andante a-moll alla breve
10. [Moderato/Gustoso] a-moll alla breve
11. Allegro e-moll 2/4
12. Vivace e-moll alla breve
13. [Minuet] e-moll 3/8
14. [Vivace/Con spirito] G-dur alla breve
15. [Moderato] G-dur 2/4
16. Aria C-dur 3/2
17. Allegro C-dur 2/4
18. [Moderato] F-dur 4/4 (C)
19. [Vivace] F-dur alla breve
20. [Moderato] f-moll 4/4 (C)
21. [Allegro mà non presto/Scherzando] F-dur alla breve
22. [Allegro/Vivace] B-dur 12/8
23. [Larghetto/Lento] Ess-dur 3/4
24. Intermezzo [Commodo] Ess-dur 2/4
25. [Bourrée. Allegro molto] Ass-dur alla breve
26. [Maestoso/Poco Adagio] c-moll alla breve
27. [Allegro] g-moll 3/4
28. [Moderato] g-moll 3/2
29. Allegro G-dur alla breve
30. Andante; Aria [Allegro] g-moll alla breve
31. Allegro [Commodo] G-dur 6/8
32. [Menuetto] D-dur 3/4
33. [Menuetto] d-moll 3/4
34. [Allegro/Vivace] F-dur alla breve
35. [Commodo/Moderato] F-dur alla breve
36. [Affetuoso] a-moll 6/4
37. [Moderato. Bourrée] a-moll alla breve
38. [Commodo/Andantino] e-moll 4/4 (C)
39. Allegro mà non presto e-moll alla breve
40. [Andante grazioso] A-dur alla breve
41. Con affetto [Siciliano] a-moll 6/8
42. [Gavotta. Grazioso] D-dur alla breve
43. [Gavotte en Rondeau] Vivace G-dur alla breve
44. [Andantino] g-moll 12/8
45. Presto [Allegro] g-moll 2/4

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 404 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Enligt Monumenta Musicae Svecicae: 13 sammanställdes verket inför firandet av tsar Peter II:s kröning 1728. Festligheterna i Stockholm arrangerades av greve Nikolaj Fjodorovitj Golovin (1695-1745) och ägde rum i och utanför det s k Bååtska, senare kallat Stenbockska palatset, vid Blasieholmstorg, där han vid denna tid var bosatt. (Palatset tillhör numera Frimurarorden.)

Verket består av 45 satser (av varierande längd, de flesta ganska korta), utan fastställd inbördes ordning och ska inte ses som en sammanhängande svit (enligt Monumenta Musicae Sveciae: 13).


Mediafiler

Edition Levande Musikarv