Johan Helmich Roman (1694-1758)

Vid Begrafning ("De, som redeliga för sig vandrat hafva") / Vid Begravning ("De, som redeliga för sig vandrat hava")

HRV 810

  • Tillkomstår: Efter 1728 men före 1746 (enligt Holm, 1994)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Jesaja 57:2 (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Musica Sacra. Sånger för Kyrkan och Skolan för låg Sopran, Alt, Tenor och Bas, samlade och utgivne af J. P. Cronhamn, [Första delen], Abr. Hirsch, Ed. nr. 633

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: Tematisk förteckning över J. H. Romans vokalverk (1994)

Beskrivning av verket

Adagio f-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Troligen äkta verk (enligt Holm)

HRV 810 avser sättningen för sopran och ackompanjemang; se vidare separat registrering av den versionen


Libretto/text

De, som redeliga för sig vandrat hafva,
komma med fröjd och hvila [sic] uti deras kamrar