Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Ach! huru liufligit är" / "Ack! huru ljuvligit [sic; ljuvligt] är"

HRV 801

  • Tillkomstår: Ca 1750? (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Anders Nicander (hexameterparafras över Psaltaren 133 [Gamla Testamentet])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont (obesiffrad)

Soloröster/kör

sopran

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ro:78c

Litteraturhänvisning

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Beskrivning av verket

Moderato e-moll - E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Ach! huru liufligit [sic] är
at [sic] Bröder enhälliga lefva